Steun ons en help Nederland vooruit

Natuur en Landbouw

Balans en Biodiversiteit

Bestuur

Vooraf inspraak voor inwoners, robuuste gemeenten en een bestuurskrachtige provincie

Ruimte

Omgaan met ruimte

Cultuur, taal en onderwijs

Trots op Fryslân

Duurzame schone energie

Schone energie samen met de bevolking

Mobiliteit en bereikbaarheid

Mobilteit en bereikbaarheid

Financiën

Financiën

Regionale economie en innovatie

Talentontwikkeling, innovatie en banen