Steun ons en help Nederland vooruit

Waardering voor vakmanschap

Fryslân als provincie waar vakmanschap wel gewaardeerd wordt.

Als D66 willen we niet alleen meer banen, maar willen we ook nadrukkelijk aandacht besteden aan de kwaliteit van het werk. De laatste decennia is door schaalvergroting en moderne vormen van management de aandacht voor ervaringskennis en vakmanschap sterk verminderd. Deze trend willen we omkeren, in samenwerking met vele betrokkenen, zoals scholen, bedrijven, medeoverheden en verenigingen. Daarbij richten we ons niet alleen op ambachten, maar op iedereen die trots op zijn of haar werk wil zijn, of je nu agrariër bent, docent, manager, in de zorg zit, huizen verbouwt of vrijwilliger bent, van jong tot oud.

D66 wil niet een tweede Randstad zijn of een tweede Eindhoven, maar dat ene unieke Fryslân waar vakmanschap nog wel gewaardeerd wordt. Dat geeft een enorme stimulans aan onze economie.

Concreet: D66 zet in op een actieplan, gericht op een leven lang leren, het opzetten van Gilden 2.0, het benutten van talenten en het vergroten van stagemogelijkheden voor leerlingen. Dat is een duidelijke plus op het bestaande programma ‘Talint foar Fryslân’ waarbij vakmensen en jonge talenten samen werken aan groei in Fryslân.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018