Steun ons en help Nederland vooruit

Visie op de ondergrond

Een visie op de ondergrond

Niet alleen de ruimte boven de grond moet goed ingedeeld worden, ook de ondergrond heeft  ordening nodig. We halen immers aardwarmte, aardgas, zout en grind uit de grond, maar slaan ook warmte, koude en water in de bodem op. Deze activiteiten beïnvloeden de milieukwaliteit en kunnen elkaar in de weg zitten.

D66 wil daarom dat de provincie in de komende bestuursperiode in een interactief proces een structuurvisie voor de  ondergrond opstelt. D66 ziet voor energiewinning ook goede kansen in warmtekoude-opslag  en geothermie.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018