Steun ons en help Nederland vooruit

Vestigingsklimaat

Vestigingsklimaat: Fryslân heeft alles wat de Randstad niet heeft.

Fryslân heeft alles wat de Randstad niet heeft: rust, ruimte, groen, een goedkoop woonklimaat en een vrijwel fileloze infrastructuur. Bedrijven die graag naar de Randstad toe willen, kun je niet tegenhouden. Wel kunnen we bedrijven aantrekken en behouden die juist op zoek zijn naar deze Friese kwaliteiten. D66 wil dat de provincie dit Friese profiel actief gaat profileren in de rest van het land en over de landsgrenzen heen.

Bovendien wil D66 dat de provincie samen met gemeenten de voorwaarden creëert die bedrijven nodig hebben om hier te kunnen floreren. Goed internet en een volwaardig en provinciedekkend Openbaar Vervoerssysteem horen daarbij. (Zie ook paragraaf 4.5. over cottage industrie: nieuw (internet) ondernemerschap op het Friese platteland). Dat geldt ook ten aanzien van de beschikbaarheid van duurzame energie en agro grondstoffen en reststromen die voor bedrijven steeds belangrijker worden in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen en de circulaire economie.

Met het binnenhalen van de titel Culturele Hoofdstad 2018 zal ook het kunst- en cultuurklimaat in Fryslân volop aandacht krijgen. D66 wil dat de provincie er alles aan doet om deze aandacht ook na 2018 te behouden

Laatst gewijzigd op 22 november 2018