Steun ons en help Nederland vooruit

Verlaging opcenten

Een verlaging van de opcenten

D66 wil een verlaging van de provinciale opcenten. Door te bezuinigen op taken die niet tot het takenpakket van de provincie behoren, heeft de provincie in de toekomst minder geld  nodig. D66 wil dat dit geld terug vloeit naar de burger. Met name in dunbevolkte gebieden  met beperkt openbaar vervoer is een auto een belangrijke levensbehoefte. De fysieke afstand naar werk, onderwijs en zorg is vaak groter dan bijvoorbeeld in de Randstad. Door het  verlagen van de opcenten houden gezinnen in Fryslân meer over en versterkt dat de  koopkracht en daarmee onze Friese economie.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018