Steun ons en help Nederland vooruit

Gemeentelijke herindeling

Vaart achter gemeentelijke herindeling.
De provincie heeft de afgelopen jaren ingezet op  herindeling van onderaf. Gemeenten mochten zelf  beslissen hoe en met wie zij wilden gaan samenwerken of  opschalen. Dit beleid heeft er toe geleid dat Fryslân op dit  moment bestaat uit vijf gemeenten met meer dan 40.000 inwoners, 14 gemeenten met tussen de 10.000 en 40.000  inwoners en vijf gemeenten met minder dan 10.000  inwoners. Dat betekent dat 19 gemeenten in Fryslân te  weinig bestuurskracht hebben om de decentralisatie van taken van het Rijk naar de gemeenten aan te kunnen. Samenwerkingsverbanden kunnen deze taken wel aan, maar hebben wat D66 betreft geen democratische  legitimatie en transparantie.

 

D66 wil op korte termijn toewerken naar grote robuuste gemeenten die bestuurskrachtig  genoeg zijn om hun taken goed uit te voeren. Als de gemeenten zelf niet met voorstellen  komen dan hakt de provincie de knoop door. Dat kan bijvoorbeeld naar Gronings voorbeeld (zie kader).

Laatst gewijzigd op 22 november 2018