Steun ons en help Nederland vooruit

Sterke robuuste natuurnetwerken

Sterke robuuste natuurnetwerken
D66 kiest voor zoveel mogelijk natuur voor het geld dat we hebben. Dat betekent dat we postzegeltjes natuur zonder beschermde status of functie binnen het netwerk, niet met kunst- en vliegwerk willen behouden. Bij het aanleggen van het Nationaal Natuur Netwerk (N3) is sprake van barrières en versnippering. Dat is jammer want juist dit netwerk moet zorgen voor een herstel van de biodiversiteit in Fryslân.

Voor D66 ligt de prioriteit bij het verwerven van ontbrekende schakels tussen natuurgebieden. De keuze voor het soort verbinding is maatwerk. Verschillende diersoorten vragen om verschillende verbindingen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018