Steun ons en help Nederland vooruit

Participatie van bewoners in natuur

Participatie van bewoners in natuur

Veel bedrijven, agrarische ondernemers en  burgers hechten waarde aan de natuur en  willen graag een bijdrage leveren. Dat is  prachtig want D66 wil liever natuur in het hart van mensen dan door opleggen via de tekentafel op  het provinciehuis.

D66 vindt daarom dat de provincie in  samenwerking met natuurbeheerders, boeren, bedrijven, en burgers gaat bepalen welke  natuurdoelen in een gebied haalbaar zijn en hoe zij hieraan kan bijdragen. Daartoe  kunnen bestaande regelingen toegankelijker worden gemaakt en waar nodig nieuwe  instrumenten worden ontwikkeld.

D66 wil boeren de ruimte geven om een bijdrage te leveren aan de natuur of biodiversiteit op een manier die bij hen past. De provincie moet daarom flexibel omgaan met de invulling van natuurdoelstellingen in gebieden met een agrarisch karakter.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018