Steun ons en help Nederland vooruit

OV op het platteland

Uitstekend openbaar vervoer op het platteland

Bestaande busroutes die nu over het platteland rijden wil D66 behouden. Dat kan door de Opstapper maar ook door andere vormen van persoonsvervoer. Daarbij wordt voortdurend gekeken naar hoe het efficiënter en beter kan. Om fietsverkeer en busverkeer beter op elkaar af te stemmen gaat Fryslân als eerste in Nederland bussen voorzien van fietsrekken, iets wat in landen als Amerika, Rusland, Canada en Australië al gebeurt.

Forenzen moeten kunnen rekenen op het streekvervoer, ook in de vakanties. Busdiensten worden  dan ook niet geheel of grotendeels opgeheven in vakantieperiodes.

Om het personenvervoer te verbeteren wil D66 dat de verschillende organisaties gestimuleerd worden hun afzonderlijk personenvervoer te combineren. Zodat bijvoorbeeld een schoolbus kan worden gecombineerd met een zorgtaxi voor ouderen, of met particuliere initiatieven die de bereikbaarheid van industrieterreinen vergroten. Daar waar een bedrijf een pendeldienst onderhoudt voor haar werknemers kan via een ondernemersfonds,-vereniging of –stichting personenvervoer ook worden gecombineerd.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018