Steun ons en help Nederland vooruit

Opschaling veehouderijen

Opschaling veehouderijen koppelen aan gezondheid van mens en dier

D66 wil dat de provincie een nieuwe megastal alleen toestaat als deze een bestaande stal vervangt,als volksgezondheid, dierenwelzijn en milieu er op vooruit gaan én indien er een  goede inpassing is in de omgeving. D66 wil ruimte geven aan opschaling, daar waar opschaling samengaat met investeringen in innovatie, dierenwelzijn, milieu- en energiemaatregelen. Denk daarbij aan luchtfilters waarmee fijnstof, de uitstoot van ammoniak en/of het broeikasgas methaan worden verminderd. Het gaat om het effect en de kwaliteit.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018