Steun ons en help Nederland vooruit

Onderwijs en arbeidsmarkt

Onderwijs en arbeidsmarkt samenbrengen

Op de arbeidsmarkt zijn aan de ene kant veel werklozen en aan de andere kant veel moeilijk vervulbare vacatures. D66 vindt dit zonde voor de  mensen die geen baan hebben en zonde voor de bedrijven die nu groei mislopen doordat ze de juiste persoon niet kunnen vinden. Om dit probleem het hoofd te bieden wil D66 dat de provincie meer doet om het onderwijs en de arbeidsmarkt op één lijn te brengen.

D66 wil dat de provincie mbo- colleges, hogescholen en bedrijven bij elkaar brengt om onderling af te  stemmen. Wat het bedrijfsleven verwacht van het onderwijs (welke vaardigheden moeten pas afgestudeerden hebben en voor welke sectoren), en andersom (wat kan het bedrijf bieden om studenten te ondersteunen: bijvoorbeeld stages en banenkansen). Er zijn al successen, bijvoorbeeld het Bildtse Campusproject, waarbij leerlingen opgeleid worden met een  baangarantie op de lokale arbeidsmarkt.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018