Steun ons en help Nederland vooruit

Nije Pleats continuering

Continuering van Nije Pleats

D66 vindt het van groot belang dat mensen inspraak hebben op hun fysieke leefomgeving en daarin elkaar opzoeken. D66 is daarom zeer enthousiast over de Nije Pleats methode. Deze  door de provincie ontwikkelde methode zorgt ervoor dat boeren die willen opschalen in  gesprek gaan met omwonenden en specialisten zoals bijvoorbeeld landschapsarchitecten. Het doel is daarbij samen tot een concept te komen dat zowel goed is voor de boer als voor de omgeving. Agrarische bebouwing wordt zo beter ingepast in het landschap. Onder andere door het aanbrengen van beplanting rondom het erf passend bij het karakteristieke Friese cultuurlandschap.

 

Laatst gewijzigd op 22 november 2018