Steun ons en help Nederland vooruit

Natuurgebieden versterken

Natuurgebieden versterken en verbinden

D66 wil investeren in het behoud en de versterking van grote natuurgebieden die tegen een stootje kunnen, zoals de Drents-Friese Wold, de Alde Feanen en het Lauwersmeergebied en deze verbinden met kleinere natuurgebieden. We kunnen de natuur versterken door natuurgebieden met elkaar te verbinden. Daarvoor dienen barrières zoveel mogelijk te worden weggenomen. Niet in alle gevallen hoeft dit te betekenen dat landbouwgronden worden aangekocht om in zijn geheel ontwikkeld te worden als (nieuwe) natuur. Met agrarisch natuurbeheer kunnen landbouwgronden in de ecologische verbindingszones worden ingepast, via sloten/ kanalen, natuurlijke akkerranden en houtwallen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018