Steun ons en help Nederland vooruit

Oppervlaktewater

Met oppervlaktewater veel functies bedienen
Fryslân kenmerkt zich door een groot oppervlak aan open water, van omvangrijke meren tot en met slootjes in de haarvaten van de leefomgeving. Voor de provincie is het gezichtsbepalend. In de huidige situatie is het beheer van het oppervlaktewater te eenzijdig afgestemd op de agrarische functies: het realiseren van voldoende drooglegging.

D66 wil dat de komende vier jaar nadrukkelijk acties worden ondernomen om ook andere functies (zoals natuur, recreatie en stedelijk gebied) beter te bedienen. Hierbij stellen we twee prioriteiten: het maken van heldere keuzes in de veenweidegebieden in plaats van het sluiten van te slappe compromissen en het met water versterken van recreatie en belevingswaarden in Friese steden en dorpen.

 

Laatst gewijzigd op 22 november 2018