Steun ons en help Nederland vooruit

Meertaligheid stimuleren

Het stimuleren van meertaligheid.                                                                                                          

D66 wil meertaligheid (Nederlands, Fries en Engels) in het onderwijs verder stimuleren en breed beschikbaar maken, zodat het voor elk kind een optie is om van dit type onderwijs gebruik te maken. Er is de afgelopen jaren met veel enthousiasme gewerkt aan projecten op het gebied van Friese taal maar het ontbreekt nog vaak aan effectiviteit en controle. In 2016 worden de resultaten van een nieuw taal-sociologisch onderzoek bekend.

D66 wil dat de provincie aan de hand van dit onderzoek een lange termijn visie voor het Fries  gaat formuleren. Hierbij wil D66 ook inventariseren wat de Friezen zelf willen als het gaat om de toekomst van het Fries. De resultaten hiervan worden betrokken in het plan.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018