Steun ons en help Nederland vooruit

Laaggeletterdheid aanpakken

Laaggeletterdheid aanpakken.

D66 is geschrokken van het percentage laaggeletterden en analfabeten in Fryslân. Dit gaat namelijk om ruim 92.000 mensen tussen 16 en 65 jaar. Niet alleen schamen mensen zich voor hun laaggeletterdheid, het plaatst hen sociaal, economisch en medisch op een enorme achterstand. De maatregelen die het Rijk neemt werken onvoldoende. Het is zelfs zo dat het  percentage laaggeletterden al jaren stijgt! Tegelijkertijd hebben gemeenten in veel gevallen niet genoeg mankracht of expertise om goede regelingen te treffen. D66 wil daarom laaggeletterdheid op provinciaal niveau aanpakken. Niet in de laatste plaats omdat laaggeletterdheid directe invloed heeft op onze regionale economie. Wat D66 betreft gaat de provincie laaggeletterdheid:

a. Op de kaart zetten.

b. Samen met gemeenten en andere relevante instanties een plan ontwerpen om    laaggeletterdheid provinciebreed aan te pakken.

c. Geld vrij maken of hiervoor lobbyen bij andere overheden zodat dit probleem de aandacht en de middelen krijgt die het verdient.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018