Steun ons en help Nederland vooruit

Krimp

Omgaan met krimp: focus op kwaliteit in plaats van kwantiteit
D66 wil de gevolgen van krimp aanpakken en kiest daarbij voor een focus op kwaliteit en bereikbaarheid in plaats van kwantiteit. D66 zet zich in om scholen in dorpen te concentreren en combineren, zodat op deze manier goed kwalitatief onderwijs aangeboden kan worden.

Wat D66 betreft gaat de provincie met gemeenten in de krimpgebieden in overleg om te bezien wat de provincie kan doen om gemeenten te ondersteunen. Samen van krimp een kans maken. Dat kan bijvoorbeeld door voorzieningen en bestuurseenheden te fuseren (gemeenten), te combineren (scholen) of specialiseren (ziekenhuizen) en vanuit de gemeenschap op zoek te gaan naar goede oplossingen die passen bij de streek.

Omgaan met krimp: de cottage industrie faciliteren
De cottage industrie – nieuw (internet) ondernemerschap op het platteland – bestaat uit kleine gespecialiseerde bedrijfjes die wat locatie betreft niet gebonden zijn aan stedelijk gebied. Vaak zijn het ondernemers die bewust kiezen om op het platteland te wonen omdat ze daar hun inspiratie opdoen en omdat het betaalbaar is. Ze maken gebruik van leegstaande gebouwen zoals scholen en boerderijen. Fryslân is een ideale plek voor cottage industrie onder andere door de inzet van de provincie als het gaat om toegankelijk internet op het platteland.

D66 wil deze nieuwe vorm van  plattelands-economie verder stimuleren door een provinciale website te ontwikkelen die Fryslân als ideale plek voor cottage industrie promoot. Onder andere door hieraan een database van potentiële vestigingslocaties te koppelen.

Omgaan met krimp: herbestemming en aanpak leegstand
D66 stelt voor dat de provincie middelen vrij maakt voor herbestemming en herontwikkeling. Voor een versnelde aanpak (samen met de Friese gemeenten) van langdurige en storende leegstand in dorpen en steden. Hiermee geven wij een waardevolle impuls aan de leefbaarheid in kwetsbare krimpgebieden. Panden die succesvol een nieuwe bestemming krijgen leveren ons veel op. En de financiële opbrengst betekent dat ook elders de leegstand aangepakt kan worden en de leefbaarheid wordt versterkt.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018