Steun ons en help Nederland vooruit

Integraal energieplan voor Fryslân

Een integraal energieplan voor Fryslân

D66 pleit voor een integraal energieplan voor Fryslân met daarin heldere doelstellingen. Een  energieplan dat een integraal beeld geeft van hoe verschillende soorten schone energie in  Fryslân opgewekt gaan worden en een stappenplan om daar te komen. In plaats van de afzonderlijke besluiten over wind- of zonne-energie die op dit moment genomen worden,  voorziet dit plan in een energiemix van wind-, zonne- en waterkrachtenergie,  energiebesparing, opslag en andere technieken.

D66 wil daarnaast dat het integrale Friese energieplan voor duurzame energie regelmatig, minimaal tweejaarlijks, gemonitord wordt zodat zo nodig tijdig bijgestuurd kan worden om de doelstellingen te halen. Dit geldt ook voor het Friese aandeel in de nationale doelstelling om in 2020 minimaal 14 % duurzame energie te realiseren.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018