Steun ons en help Nederland vooruit

Samenwerking boeren én natuurorganisaties

Het stimuleren van samenwerking tussen boeren en natuurorganisaties

D66 wil dat de provincie actieve samenwerking tussen boeren en natuurorganisaties ondersteunt. Een prachtig voorbeeld hiervan zijn de Noardelike Fryske Wâlden. Boeren  kunnen terrein-beheerders helpen met natuurbeheer en zo extra inkomsten genereren, terwijl natuurorganisaties boeren kunnen helpen met natuurvriendelijk beheer van sloot- en akkerranden. Dit levert kennisdeling op en brengt twee werelden die nog te vaak met de  ruggen naar elkaar toe staan bij elkaar.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018