Steun ons en help Nederland vooruit

Gemeenschappelijke regelingen

Geen ondoorzichtige gemeenschappelijke regelingen meer. 

Als gemeenten en provincies in hun eentje niet in staat zijn hun taken goed uit te voeren worden vaak samenwerkingsverbanden in de vorm van gemeenschappelijke regelingen opgezet. Deze gemeenschappelijke regelingen zijn echter zeer ondemocratisch. De regierol van raads- en statenleden wordt daardoor ondermijnd en bovendien worden deze vertegenwoordigers vaak pas achteraf over besluiten geïnformeerd. Ook kunnen zij moeilijker  vooraf opdrachten meegeven en als er iets mis gaat binnen de samenwerking mogen de gemeenten of de provincie de rekening betalen. En tenslotte is het lastig om iemand ter verantwoording te roepen.

Dit is een zeer ongezonde situatie. D66 vindt dat gemeenschappelijk regelingen voorkomen moeten worden. Als er echt geen andere oplossing is dan een samenwerkingsverband ziet D66  dat als een tijdelijke maatregel en dient dit verband jaarlijks aan een democratietoets te  worden onderworpen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018