Steun ons en help Nederland vooruit

Geen nieuwe wegen

Voorlopig geen nieuwe wegen en eind aan stijgende opcenten. 

Met de voltooiing van de N381, de Centrale As en de Haak om Leeuwarden is het wat D66 betreft voorlopig afgelopen met het bouwen van nieuwe provinciale wegen. Door de grote investeringen in nieuwe wegen zijn de opcenten op de wegenbelasting in Fryslân de afgelopen jaren fors gestegen. Nu inmiddels het werk aan de meeste nieuwe wegen is voltooid, wil D66 dat er nu ook een einde komt aan de almaar stijgende opcenten.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018