Steun ons en help Nederland vooruit

Geen geborgde zetels

Geen geborgde zetels meer in het Wetterskip
In de huidige Waterschapswet wordt onderscheid gemaakt tussen twee soorten bestuurders:  direct door de burger gekozen ingezetenen en ‘belanghebbenden’. Deze tweede categorie, de  geborgde zetels, worden aangewezen. In Fryslân zijn deze zetels al tot een minimum beperkt  omdat ze ondemocratisch zijn. D66 pleit er voor deze geborgde zetels af te schaffen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018