Steun ons en help Nederland vooruit

Ganzen

Ganzen: de populatie beheren door structurele oplossingen

Fryslân heeft een groot probleem als het gaat om ganzen. Er zijn er simpelweg veel te veel en  dat levert veel schade op voor boeren en landerijen. D66 wil dit probleem niet alleen aanpakken door ganzen te doden. Er is een structurele oplossing nodig.

D66 wil dat meer aandacht wordt besteed aan diversificatie van de voedingsgronden door bijvoorbeeld de teelt van kruidige grassen die minder aantrekkelijk zijn voor ganzen. Maar juist meer geschikt zijn voor weidevogels en bovendien eenzelfde voedingswaarde hebben voor koeien en andere grazers. In plaats van geld voor ganzenbestrijding en compensatie van schade zou D66 liever zien dat de subsidie zou gaan naar diversificatie van gewassen en grassen.

 

Laatst gewijzigd op 22 november 2018