Steun ons en help Nederland vooruit

Bestuurskracht

Fryslân een provincie met bestuurskracht
Een bestuurslaag heeft bestuurskracht als zij bestuurlijk en organisatorisch in staat is haar taken op een goede, efficiënte en doelmatige manier uit te voeren. D66 wil daarom dat de  provincie eens in de vier jaar een bestuurskrachtmeting uit laat voeren door een  onafhankelijke commissie en de resultaten hiervan omzet in een verbeterplan.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018