Steun ons en help Nederland vooruit

Friese topsectoren

De Friese topsectoren van de toekomst.

Het topsectorenbeleid van het Rijk werkt volgens D66 te vernauwend in de Friese economie.

Veel belangrijke Friese sectoren vallen buiten de boot. Veel projecten zijn afhankelijk van subsidies en als de subsidiestroom opdroogt, droogt ook de inzet en de samenwerking op. Dit is geen duurzame manier van investeren. D66 wil daarom dat de provincie niet inzet op EU-  of Rijkssubsidies die niet passen bij de kracht van de regionale economie.

 

Naast de bestaande topsectoren watertechnologie, agri-food en toerisme wil D66 veel méér inzetten op de kansen die een groene duurzame economie Fryslân biedt. Ook ziet D66 groei in de zorgeconomie als kans voor  Fryslân. Door de toenemende vergrijzing, het organiseren van zorg en ondersteuning dichtbij huis via gemeenten, en door de vele innovaties in de zorg op afstand door digitalisering en een groeiende belangstelling voor gezondheid en wellness heeft deze sector een enorm groeipotentieel.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018