Steun ons en help Nederland vooruit

Focus op kerntaken

Focus op kerntaken

De hoge NUON reserve heeft de afgelopen jaren de financiële positie van de provincie  bepaald. De provincie heeft veel beleid kunnen ontwikkelen dat niet tot haar taken behoort. Fryslân heeft daarmee op grote voet geleefd. Nu het overgrote deel van deze buffer is besteed  kan de provincie zich de komende jaren veel minder veroorloven.

D66 vindt het belangrijk dat Fryslân focust op haar zeven kerntaken:

– Duurzame ruimtelijke ontwikkeling, waaronder waterbeheer
– Milieu, energie en klimaat
– Vitaal platteland
– Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer
– Regionale economie
– Culturele infrastructuur en monumentenzorg
– Kwaliteit van het openbaar bestuur

Daarbij laat D66 wel ruimte voor de provincie om te investeren in voorzieningen met een groot maatschappelijk en boven gemeentelijk belang. Dit kunnen dan ook sociaal, culturele en sportieve voorzieningen zijn, die wellicht niet direct tot de kerntaken behoren van de provincie. Maar die een belangrijke rol vervullen voor héél Fryslân en daarbij op veel draagvlak kunnen rekenen onder de Friese bevolking.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018