Steun ons en help Nederland vooruit

Erfgoed

Restauratie en herbestemming van ons erfgoed                                                        

Naast het gegeven dat ons erfgoed een belangrijk deel is van onze regionale geschiedenis uitmaakt, vervult het ook een educatieve rol. Het rijk stelt echter veel minder geld ter beschikking voor erfgoed. D66 wil monumenten die kenmerkend zijn voor een regio of die,  een verhaal vertellen over de regio, blijvend onderhouden. Het niet-kenmerkende erfgoed  willen we een andere bestemming geven zodat deze gebouwen een functie krijgen op de  markt, bijvoorbeeld door appartementen te bouwen in leegstaande kerken. Zo kunnen  kenmerkende gebouwen behouden blijven zonder dat dit veel geld kost. Met het uitgespaarde  geld kan de provincie de andere monumenten, die niet herbestemd of uitgebaat kunnen worden, voor langere tijd onderhouden.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018