Steun ons en help Nederland vooruit

Een vraaggerichte provincie

Een vraaggericht provincie

D66 vindt dat de provincie de regie over de ruimte moet durven delen met gemeenten,  organisaties en inwoners. Dat betekent niet van te voren alles vastleggen, maar samen met anderen kijken naar wat nodig is. De provincie geeft dus de kaders aan maar vult deze nog niet in. Dit betekent een mentaliteitsverandering voor de provincie. Van een aanbodgerichte  overheid gaat de provincie vraaggericht denken.

Daarnaast heeft de provincie een rol in provinciebrede afstemming. Daar waar gemeenten met elkaar concurreren als het gaat om het bouwen van woningen, winkels en bedrijven, is het de taak van de provincie samen met gemeenten tot een goede afstemming te komen.

 

Laatst gewijzigd op 22 november 2018