Steun ons en help Nederland vooruit

Achterkamertjespolitiek

Een streep door achterkramertjespolitiek
D66 wil dat de fracties die het college gaan vormen alleen op hoofdpunten en op hete  hangijzers een akkoord sluiten en het verdere collegeakkoord laten invullen door hun gedeputeerden. Daarmee ontstaat er ruimte voor maatwerk en is er meer gelegenheid om gedurende de gehele collegeperiode politiek te bedrijven. Bovendien komt het dualisme beter  tot zijn recht en wordt achterkamertjespolitiek bestreden.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018