Steun ons en help Nederland vooruit

Een innovatie-impuls

Een innovatie-impuls.

Innovatie vindt van nature plaats waar innovatie nodig is. Innovatie ontstaat daarom vaak in de praktijk, in de hoofden van ondernemers en medewerker en niet alleen op de Research en Development afdeling van een groot bedrijf. Het MKB is een ideale omgeving voor innovatie.  Daar ontstaan ideeën en wordt gezocht naar nieuwe invalshoeken. De diversiteit binnen het MKB in Fryslân is daarbij een enorme rijkdom.

Naast innovatie in succesvolle sectoren zoals de watertechnologie en zuivelsector wil D66 dat de provincie innovatie MKB breed aanjaagt en hierin investeert. D66 signaleert daarbij dat veel kleine ondernemers geen gebruik maken van huidige provinciale subsidies. Ze haken af omdat subsidie aanvragen te ingewikkeld is of de minimale startsubsidie te hoog. D66 wil dat de provincie haar fondsen overzichtelijk en breed toegankelijk maakt, ook voor kleine ondernemers.

Investeren in innovatie brengt hoge risico’s met zich mee. Banken zijn vaak niet bereid deze  risico’s te dragen. D66 wil dat de provincie, binnen redelijkheid, deze lacune opvult. Bestaande fondsen zoals het Doefonds (8 miljoen euro tot 2028) en Fryslân Fernijt (5 miljoen euro tot 2017) zijn hiervoor te smal opgezet en sluiten teveel bedrijven en ondernemers uit. Voor de investering in innovatie maakt D66 minimaal 10 miljoen euro vrij voor de komende bestuursperiode.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018