Steun ons en help Nederland vooruit

Een compacte organisatie

Minder ambtenaren en een compacte organisatie 

Door zich te beperken tot haar kerntaken en de overdracht van de jeugdzorg naar de gemeenten kan het provinciaal bestuur in de toekomst toe met minder ambtenaren. Door de vergrijzing kan dit zonder gedwongen ontslagen. D66 wil dat het college de komende 4 jaar werkt aan een plan op het gebied van personeelsmanagement dat er voor zorgt dat de kennis  niet tegelijk met de gepensioneerde ambtenaren verdwijnt en er voldoende plek is voor “trainees” en “young professionals”. D66 streeft naar een flexibele kennisorganisatie zodat externe  inhuur tot een minimum beperkt kan worden.

 

Laatst gewijzigd op 22 november 2018