Steun ons en help Nederland vooruit

Cultuureducatie

Cultuureducatie in het onderwijs.                                                                                                          

D66 vindt cultuureducatie van essentieel belang voor de ontwikkeling van kinderen. Niet alleen worden hierdoor creatieve, communicatieve en sociale vaardigheden gestimuleerd maar  ook het leervermogen van kinderen wordt bevorderd. De provincie heeft de afgelopen jaren  bijgedragen aan programma ‘Cultuureducatie met kwaliteit’. Dit programma loopt echter in  2016 af. D66 wil dat deze regeling voor cultuureducatie een stevig vervolg krijgt. D66 is er daarom voorstander van dat de provincie, samen met partijen in het veld, de voorwaarden gaat  inventariseren die noodzakelijk zijn om cultuureducatie in het basis- en ook in het voortgezet onderwijs een blijvende impuls te geven.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018