Steun ons en help Nederland vooruit

Besteding NUON reserve

Duurzame besteding NUON reserve

Van de NUON-reserve van 1,2 miljard is nog 152 miljoen over. Dit geld is vrij te besteden  door het nieuwe college. Daarnaast heeft de provincie, door grote infrastructurele projecten in  een keer af te betalen, structurele financiële ruimte gecreëerd.

D66 wil dat het restant van de NUON-gelden alleen wordt geïnvesteerd in projecten die  duurzaam zijn, zowel in ecologisch en financieel opzicht, als in effectiviteit. Dat betekent o.a. projecten die in hoge mate revolverend zijn. (investeringen dus waarvan de opbrengsten terugvloeien naar de provincie)

Laatst gewijzigd op 22 november 2018