Steun ons en help Nederland vooruit

Afstemmen over de provinciegrenzen heen

Afstemmen over de provinciegrenzen heen.

De inrichting van de ruimte mag niet stoppen bij de provinciegrenzen. Daarom vindt D66 het van groot belang dat de provincie Fryslân nauw samenwerkt met gemeenten, Rijk, buurprovincies en Duitsland.

Laatst gewijzigd op 25 februari 2015