Steun ons en help Nederland vooruit

Adaptief wegbeheer

Het invoeren van adaptief wegbeheer.

Een goed wegoppervlak is belangrijk, vooral als het gaat om verkeersveiligheid, het voorkomen van schade aan voertuigen en de inzet van hulpdiensten. De provincie heeft de afgelopen bestuursperiode vooral geïnvesteerd in nieuwe infrastructuur, waardoor onderhoud minder aandacht heeft gekregen.

D66 vindt dat de komende jaren ingezet moet worden op adaptief wegbeheer. Bij adaptief beheer wordt nadrukkelijk gekeken naar risico’s, is sprake van een nauwe betrokkenheid van mensen uit de omgeving en worden de verantwoordelijkheden voor beheerder, bestuur en weggebruiker expliciet gemaakt. Het vakmanschap van de wegbeheerder krijgt meer ruimte. Adaptief wegbeheer kan tot 35% besparing leiden.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018