Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Scholen missen aansluiting digitale snelweg

Afgelopen donderdag werd bekend dat 59% van de basisscholen nog geen aansluiting heeft op Glasvezel en dus nog geen gebruik kan maken van snel internet. Dit probleem speelt vooral op het platteland, ook in Fryslân.

Een nijpende  situatie. Het onderwijs van nu kan niet meer zonder een goede en betrouwbare internetaansluiting. Het zijn al lang niet meer alleen de “Ipadscholen” die op dagelijkse basis gebruik maken van digitale leermiddelen via het internet. Op alle scholen, in alle klassen, wordt er gebruik van gemaakt en het is een verrijking! Hoe prachtig is het om een uitleg te kunnen illustreren door middel van een filmpje op Youtube, zodat ook de leerling die in beelden denkt de les goed kan volgen. Of om een gesprek over actuele gebeurtenissen in te leiden met het jeugdjournaal van die ochtend.

Dit gaat natuurlijk niet alleen op voor het basisonderwijs. Hetzelfde geldt voor het middelbaar onderwijs. Ik heb het zelf regelmatig meegemaakt hoe een zorgvuldig voorbereide les in de soep liep vanwege haperend internet. Resultaat: Leerlingen onrustig, les niet gedaan en docent van de kook.

Maar het probleem gaat verder dan frustratie in het klaslokaal. Een goede internetaansluiting is van essentieel belang voor het maatwerk dat we verwachten van hedendaags onderwijs.  Iedere leerling mag en moet worden gezien als een individu en moet de kans krijgen om zijn talenten te ontwikkelen en hulp op maat te krijgen bij lastiger onderwerpen. Juist digitale leermiddelen zijn hierbij een uitkomst. Het biedt kinderen de kans om een eigen route te volgen en geeft docenten de broodnodige hulp om dit mogelijk te maken.

In  2014 werd er in de Provinciale Staten van Fryslân besloten over het fonds superfluch internet. D66 heeft toen een motie ingediend waarbij zij het college verzochten om extra aandacht te geven aan de internetverbindingen voor scholen en deze voorrang te geven. Deze motie werd destijds met een hooghartig “dat doen we al” afgewezen. Nu blijkt dat we er nog lang niet zijn. Het gevolg daarvan is uiteindelijk dat “onze” leerlingen een achterstand oplopen in vergelijking met kinderen in andere gebieden. Dat kan toch niet de bedoeling zijn. Daarom bij deze een boodschap aan het college: “oan’t wurk!”

Gepubliceerd op 19-08-2015 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018