Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Een nieuwe lente, een nieuwe fractie

De nieuwe Statenfractie van D66 zit sinds 19 maart drie mens sterk in het zadel en werkt zich in. Enerzijds door de onderlinge samenwerking vorm te geven. Anderzijds door haar bijdrage te leveren aan wat nu op Statenniveau speelt: de formatie van een nieuwe coalitie, en de inwijding in de provinciale beleidsterreinen.
Van deze wederwaardigheden hier het verslag:

Wie naar de fractiekamer van D66 in het Provinciehuis wil, loopt nu rechtdoor waar je voorheen rechtsaf moest. Vanwege groter groeien is ons de voormalige kamer van de SP aangeboden, die zelf twee zetels meer ruimte nodig heeft. Een kamerwisseling die in een oogopslag de veranderde verhoudingen na de verkiezingen duidelijk maakt.

Naast een andere huisvesting staan op dit moment twee zaken voor ons centraal. Allereerst de formatie van een nieuwe coalitie. Formateur Geart Benediktus geeft elke vrijdag een persconferentie over de laatste stand van zaken. Door CDA, VVD SP en FNP wordt inmiddels hard aan een coalitieakkoord gewerkt. Streven is dat op 20 mei a.s. gereed te hebben. De niet–coalitiepartijen zijn inmiddels uitgenodigd om de punten aan te dragen, die zij in het coalitieakkoord opgenomen zouden willen zien. Een regelrechte uitvoering van de motie die wij bij het debat over het verslag van de informateur op 7 april j.l. hadden ingediend. Die motie -over een open samenwerking tussen coalitie en oppositiepartijen – werd unaniem aangenomen.
Wij hebben ingezet op duurzame energie in de vorm van een samenhangend plan voor allerhande vormen van schone energie, dat in ons verkiezingsprogramma staat.

Het andere onderwerp dat ons bezig houdt is de samenwerking als nieuwe fractie en de inwijding in het Statenwerk.

Voor een goede samenwerking hebben we op de hei in Bakkeveen de eerste spijkers met koppen geslagen. Een fractievoorzitter benoemd, de portefeuilles verdeeld (waarvan hieronder een lijstje) en Maaike Kuik en Bouwe Schroor als respectievelijk eerste opvolger en tweede man verwelkomd.
Maaike is inmiddels als eerste opvolger beëdigd. Zij mag D66 vertegenwoordigen op de Staetemerke en bij de -alleen nog bij gevoelige onderwerpen belegde- commissievergaderingen.
Een steunfractie hebben we nog niet in het leven geroepen. We willen graag, dat de inzet van leden voor zowel henzelf als de fractie tot een bevredigend resultaat leidt. De manier waarop we dat het beste vorm geven hebben we nog in beraad. Fractievergaderingen zijn openbaar. Wie vergadering wil bijwonen is van harte welkom. Wel graag even van tevoren aanmelden. Meer informatie hierover is te vinden op de website. Daar staan ook de data voor de fractievergaderingen vermeld.

Inwijding in het Statenwerk gebeurt aan de hand van een introductieprogramma, in de vorm van informatiebijeenkomsten op het provinciehuis en bezoeken aan de regio’s ; vijf in totaal (alle windstreken van Fryslân, èn Leeuwarden.) De eerste twee‘ regiobezoeken ’ -naar respectievelijk Sud-West Fryslân en naar de Alde Feanen en Nijbeets in het Zuid-Oosten van de provincie waren zeer informatief en leerzaam.
Daarnaast zijn er op-de-relatie-gerichte-uitstapjes zoals een introductieweekend op Vlieland, eind maart. Een hilarisch “Ik houd van Friesland spel” gaf ons de kans onze kennis van de provincie in staat van paraatheid te houden en elkaar te leren kennen.

(24 april Margreet Mulder)

Portefeuilles

Margreet Muldermargreet

 • Bestuur & Organisatie
 • Economie: Zorgeconomie
 • Zorg -als als beleidsterrein gehandhaafd (maatschappelijke organisaties)
 • Kunst, Cultuur, Media
 • Financiën
 • Regio: noordoost

markMark de Roo

 • Water & duurzaamheid
 • Ruimtelijke ordening
 • Energie
 • Landbouw
 • Natuur
 • Economie: Wurkje foar Fryslân
 • Digitale agenda
 • Regio: Noordwest en de Wadden

mariekeMarieke Vellinga

 • Openbaar Vervoer
 • Leefbaarheid, wonen, platteland
 • Toerisme & recreatie
 • Onderwijs, sport, volksgezondheid
 • Friese taal
 • Regio: Sud-West& Friese Meren

 

 

MaaikeKuikMaaike Kuik

 • Wonen, ruimte en platteland
 • Water en duurzaamheid
 • Kunst & Cultuur
 • Economie
 • Financiën
 • Zorg & welzijn
 • Toerisme & recreatie: Bossen
 • Regio: Zuidoost

BouweSchroorBouwe Schroor

 • Onderwijs, volksgezond en sport
 • Landbouw
 • Verkeer en vervoer
 • Financiën
 • Toerisme en recreatie :water
 • Regio: Leeuwarden .
Gepubliceerd op 24-04-2015 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018