Steun ons en help Nederland vooruit

Yvonne Vonk-Blaauw

Secretaris Politiek

Boksum

Yvonne Vonk-Blaauw is algemeen bestuurslid met het portfolio Politiek Secretaris.

Yvonne is contactpersoon voor de afdelingen Waadhoeke en Leeuwarden, en back-up voor Noord-Oost Fryslân, Noordwest Fryslân.

Functieprofiel Politiek Secretaris

De politiek secretaris heeft een uitgesproken grote interesse in en kennis van politieke vraagstukken en adviseert de PS-fractie hierover. Zij/hij vormt rond politieke onderwerpen de schakel tussen landelijk, regio en de afdeling en kan in die hoedanigheid ook een ondersteunende en richtinggevende rol richting de fractie vervullen. Hij/zij is pro-actief in het vertalen van het politiek handelen van de fractie binnen en buiten de afdeling en organiseert om politieke activiteiten om dit te initiëren. De politiek secretaris is in staat om actuele onderwerpen te vertalen richting politiek handelen van de fractie.

Taken, verantwoordelijkheden, resultaatgebieden

 • Houdt het verkiezingsprogramma en het sociaalliberaal gedachtegoed op de agenda;
 • Ondersteunt de fractie en de afdeling bij het vormen van standpunten; levert, wanneer nodig, ook input aan de landelijke of provinciale fractie;
 • Zorgt voor afstemming in de uitvoering van landelijke, regionale en lokale thema’s;
 • Draagt bij aan een goede relatie tussen PS-fractie en regiobestuur;
 • Geeft inhoudelijke feedback aan fractieleden;
 • Verbindt de commissies met het bestuur en fractie en geeft de leden instrumenten voor politieke meningsvorming;
 • Zorgt voor betrokken en geïnformeerde leden inzake de (stemmings)procedures rondom verkiezingsprogramma’s;
 • Voelt zich verantwoordelijk voor de inhoudelijke uiting naar leden binnen de regio;
 • Draagt bij aan politieke geëngageerde (fractie) leden die betrokken zijn bij de inhoudelijke uitvoeringvan het (verkiezings)programma;
 • Organiseert een levendig intern debat binnen de regio, al dan niet in samenwerking met andere bestuursleden;
 • Enthousiasmeert vrijwilligers (in bijv. de programmacommissie) en kan ze effectief aansturen.

Competenties

 • Besluitvaardigheid: Beslissingen nemen door middel van het ondernemen van acties, of zich vastleggen door het uitspreken van meningen.
 • Leervermogen: Open staan voor nieuwe informatie, deze opnemen en toepassen. Initiatieven nemen om nieuwe informatie tot zich te kunnen nemen en van praktijkervaringen leren.
 • Netwerkgerichtheid: Het vermogen te werken in teamverband en, zowel binnen als buiten dit team, relaties op te bouwen, te onderhouden en te benutten die nu of in de toekomst van belang kunnen zijn om werk gerelateerde doelen te realiseren.