Steun ons en help Nederland vooruit

Vacatures Regionale Verkiezingscommissie

Voorzitter en algemene leden

De Regionale Verkiezingscommissie (RVC) bestaat uit minimaal drie en bij voorkeur 5 leden en kan na
instelling door de afdelingen tevens fungeren voor de verschillende afdelingen in Fryslân. D66 staat onder andere voor democratie, dit borgen wij door de afspraken die wij met elkaar hebben gemaakt in onder andere het Huishoudelijk reglement zorgvuldig en juist uit te voeren. De Regionale Verkiezingscommissie vervult een cruciale rol in de zorgvuldige en democratische wijze van het
samenstellen van de lijsten. Door zorgvuldige invulling van deze rol weten wij ons D66 geluid verder
te professionaliseren aan de basis.

Specifieke taken
− Regionale Verkiezingscommissie: de commissie die de procedures uitvoert en bewaakt die
volgens het Huishoudelijk Reglement gelden rondom het samenstellen van de lijst;
− Lidmaatschap van de RVC (verkiezingscommissie) is onverenigbaar met die van de
Lijstadviescommissie of het kandidaat zijn voor de lijst;
− Lid RVC initieert en bewaakt de interne procedures rond de verkiezing van kandidaat
gemeenteraadsleden en kandidaat provinciale statenleden.
− Heeft kennis van of is bereid in korte tijd deze kennis te vergaren, van het huishoudelijk
reglement
− Doordat deze commissie regionaal wordt ingezet verwachten wij veel kruisbestuiving tussen
afdelingen en door de opzet van de commissie worden uitdrukkelijk ook minder ervaren leden
uitgenodigd te solliciteren.

De Regionale Verkiezingscommissie (RVC) is op zoek naar nieuwe algemene leden. Ook de voorzittersfunctie is vacant. Hieronder de functieprofielen:

1. Lid Regionale Verkiezingscommissie

Generieke competenties

Van elke bestuurder of politiek vertegenwoordiger binnen D66 verwachten wij in ieder geval de
volgende competenties:
− Lid RVC staat open voor nieuwe informatie en kan deze toepassen.
− Lid RVC weet resultaten te boeken zonder relaties te schaden, ook bij tegengestelde belangen.
− Lid RVC heeft het vermogen zaken in een breder kader te zetten en uit te dragen.
− Lid RVC doorziet politieke processen en beschikt over een verbindend vermogen.
− Lid RVC is netwerkgericht.
− Lid RVC is besluitvaardig.

Specifieke competenties
− Werkt accuraat, efficiënt en is stressbestendig.
− Heeft affiniteit met procedures en reglementen.
− Is integer .
− Vind het belangrijk dat gelijkheid in het samenstellen van lijsten geborgd is.

2. Voorzitter Regionale Verkiezingscommissie
Voor de functie van voorzitter RVC geldt het gehele profiel van lid RVC. Daarboven gelden voor de
voorzitter aanvullende competenties:
− Aantoonbare ervaring binnen D66.
− Kennis van D66 en haar interne procedures en richtlijnen.
− Een verbindend leider die een commissie in verschillende samenstellingen vorm weet te geven.

Contact
Voor meer informatie kan over de functies kan contact worden gezocht met email:
rvc@d66friesland.nl.