Steun ons en help Nederland vooruit

Vacature bestuurslid regiobestuur

Politiek secretaris

Profiel bestuurslid politiek secretaris

Het bestuur van D66 Fryslân bestaat uit bij een volledige bezetting uit zeven leden, elk met een specifieke functie of portefeuille. Daarom zijn wij naarstig op zoek naar bevlogen leden die ons team komen versterken.

Omdat de huidige politiek secretaris de belangen van D66 verder gaat behartigen in de Statenfractie zijn wij op zoek naar een nieuwe politiek secretaris. Als politiek secretaris heb je een uitgesproken grote interesse in en kennis van politieke vraagstukken en adviseert de fractie hierover. Je vormt rond politieke onderwerpen de schakel tussen landelijk, regio en de afdeling en kan in die hoedanigheid ook een ondersteunende en richtinggevende rol richting de fractie vervullen. Je bent pro-actief in het vertalen van het politiek handelen van de fractie binnen en buiten de afdeling en organiseert om politieke activiteiten om dit te initiëren. Als politiek secretaris ben je in staat om actuele onderwerpen te vertalen richting politiek handelen van de fractie.

Het bestuur is als geheel verantwoordelijk voor het goed functioneren van de afdeling. Naast de functie specifieke taken zet ieder bestuurslid zich hiervoor in.

Een bestuursfunctie kost tijd. Het is vrijwilligerswerk, maar niet vrijblijvend. We vragen een commitment voor drie jaar. Elke zes weken vindt een bestuursvergadering plaats waarbij alle bestuursleden aanwezig zijn. Hiernaast ben je natuurlijk verantwoordelijk voor je eigen taken binnen het bestuur. We verwachten van een bestuurslid dat hij of zij zowel een denker als een doener is.

Taken, verantwoordelijkheden, resultaatgebieden:

 • Streeft mede naar een professionele organisatie;
 • Houdt het verkiezingsprogramma en het sociaal-liberaal gedachtegoed op de agenda;
 • Ondersteunt de fractie en de afdeling bij het vormen van standpunten; levert, wanneer nodig, ook input aan de landelijke of provinciale fractie;
 • Zorgt voor afstemming in de uitvoering van landelijke, regionale en lokale thema’s;
 • Draagt bij aan een goede relatie tussen fractie en bestuur;
 • Geeft inhoudelijke feedback aan fractieleden;
 • Verbindt de commissies met het bestuur en fractie en geeft de leden instrumenten voor politieke meningsvorming;
 • Zorgt voor betrokken en geïnformeerde leden inzake de (stemmings)procedures rondom verkiezingsprogramma’s;
 • Voelt zich verantwoordelijk voor de inhoudelijke uiting naar leden binnen de afdeling;
 • Draagt bij aan politieke geëngageerde (fractie) leden die betrokken zijn bij de inhoudelijke uitvoering van het (verkiezing)programma;
 • Organiseert een levendig intern debat binnen de afdeling, al dan niet in samenwerking met andere bestuursleden;
 • Enthousiasmeert vrijwilligers (in bijv. de programmacommissie) en kan ze effectief aansturen.

Competenties:

Om deze rol goed te kunnen vervullen dien je te beschikken over de volgende competenties:

 • Besluitvaardigheid: Beslissingen nemen door middel van het ondernemen van acties, of zich vastleggen door het uitspreken van meningen.
 • Leervermogen: Open staan voor nieuwe informatie, deze opnemen en toepassen. Initiatieven nemen om nieuwe informatie tot zich te kunnen nemen en van praktijkervaringen leren.
 • Ondernemerschap: Initiatief nemen en pro actief werken, ontplooit vanuit zichzelf nieuwe activiteiten.
 • Netwerkgerichtheid: Het vermogen te werken in teamverband en, zowel binnen als buiten dit team, relaties op te bouwen, te onderhouden en te benutten die nu of in de toekomst van belang kunnen zijn om werk gerelateerde doelen te realiseren.
 • Onderhandelen: Het bereiken van een goed resultaat zonder relaties te schaden, wanneer sprake is van tegengestelde belangen.
 • Politieke sensitiviteit: Doorzien van maatschappelijke en politieke processen, zien van politieke kansen en gevaren, en beschikken over verbindend vermogen.
 • Verbinden: Geeft richting en binding aan een groep of gemeenschap. Brengt doeltreffende samenwerkingsverbanden tot stand en handhaaft deze, fungeert als (ver)bindende schakel en bruggenbouwer.
 • Visie: Vermogen zaken in een breder kader te zetten en uit te dragen; conceptueel en beleidsmatig denken met daarbij de lange termijn voor ogen.

Interesse?  Wilt u meer weten over de inhoud van de functies dan is het bestuur graag bereid u verder te informeren. E-mail: bestuur@d66friesland.nl.
Reageren? Wilt u zich kandidaat stellen voor deze functie? Vul het kandidaatstellingformulier in. E-mail: RVC@d66friesland.nl.