Steun ons en help Nederland vooruit

Margreet Mulder

Fractievoorzitter

Heerenveen

Woonplaats   Heerenveen

Functie           Begeleidt naast haar Statenlidmaatschap intervisiegroepen bij een hospice en is  buurtbemiddelaar

Regioaanspreekpunt: Midden en Zuidoost Fryslân

Portefeuille:

  • Bestuur
  • Financiën
  • Economie
  • Bestuurlijke vernieuwing
  • Kunst & Cultuur, Tresoar
  • Europa
  • Onderwijs, laaggeletterdheid, University Campus Fryslân (UCF)
  • Media

Ik ben kunsthistorica en ben mijn loopbaan begonnen als docent kunstgeschiedenis en fotografie. Na mijn verhuizing naar Fryslan was ik onder andere afdelingshoofd bij Centrum voor de Kunsten Parnas in Leeuwarden. Nu ben ik werkzaam bij het Julia Jan Wouters Hospice in Heerenveen waar ik intervisiegroepen begeleid. Tevens werk ik als coach en buurtbemiddelaar.

Voor D66 was ik achtereenvolgens actief als raadslid in de gemeente Heerenveen, bestuurslid en secretaris politiek van D66 Fryslân, voorzitter van de afdeling Heerenveen en sinds april 2014 als lid van de Provinciale Staten.

Met een afwisselend landschap, goede voorzieningen, een wijd verbreid midden- en klein bedrijf en hoogwaardige kennis over water en agrarische voedingsproducten, biedt Fryslân een goede leefomgeving.

Het is nodig daarin te blijven investeren. Voor nu en voor de toekomst.

Het provinciebestuur heeft veel invloed op onze leefomgeving. Tegelijkertijd neemt het vertrouwen in de overheid af.

Op die tegenstelling moet de politiek een antwoord vinden. Als het aan mij ligt, is dat een andere, open en meer gelijkwaardige bestuurscultuur. Waarin de overheid de kaders stelt. En de invulling van haar beleid in samenspraak met de bevolking vormgeeft. Kortom: een overheid die niet op de stoel van de burger gaat zitten, maar die de burger een stoel biedt.

 

 

Statenlid

Meer van Margreet Mulder
Het belangrijkste politieke ambt is dat van burger
- Louis D. Brandeis