Steun ons en help Nederland vooruit

Maaike de Lang

Fractiemedewerker

Bakkeveen

Maaike was verkiesbaar als Statenlid en stond vierde op de lijst voor D66. Na de verkiezingen, waarbij D66 drie zetels haalde werd ze medewerker van de fractie. Onderstaande schreef ze in aanloop naar de verkiezingen in maart 2015.

Woonplaats:                      Bakkeveen

Functie:                              Fractiemedewerker

Kantoortelefoon:               058 2928993

Maaike was verkiesbaar als Statenlid en stond vierde op de lijst voor D66. Na de verkiezingen, waarbij D66  drie zetels haalde werd ze medewerker van de fractie. Onderstaande schreef ze in aanloop naar de verkiezingen in maart 2015.

Na de middelbare school heb ik de HBO-opleiding tot verpleegkundige afgerond. Daarna was ik een aantal jaren werkzaam in het bankwezen tot ik de keuze maakte mij volledig te richten op de opvoeding van mijn drie zoons. Daarbij deed ik veel vrijwilligerswerk. Zo ben ik me ook gaan inzetten voor de steunfractie van de gemeente Opsterland. Op dit moment ben ik daar nog steeds actief.

Omdat ik als inwoner van de provincie en als moeder tegen dingen aanloop waarvan ik denk dat ze anders kunnen wil ik me daar graag voor inzetten. Zoals bijvoorbeeld meer ambitie in het onderwijs en een betere aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. Ook het stimuleren van innovatieve ideeën in de techniek en zorg kan beter.

Daarnaast gaan er heel veel dingen heel erg goed waar wij te weinig trots op zijn. Er is een sterk midden- en kleinbedrijf en er zijn ook betaalbare woningen en weinig files. Dit wil ik meer uitdragen en bijdragen aan wat er nog beter kan. Ook wil ik de dorpen aantrekkelijk houden voor jongeren en ouderen. Door ze bereikbaar te houden met het openbaar vervoer, door geld uit te trekken voor het  tegengaan van verkrotting/leegstand en door een optimale verbinding met het internet. Daarbij wil ik zoveel mogelijk uitgaan van duurzame keuzes. Energie is schaars dus daar moeten we ook zorgvuldig mee omgaan.

“Als je blijft doen wat je altijd deed krijg je ook wat je altijd kreeg”
-  - Albert Einstein