Steun ons en help Nederland vooruit

Lid Regionale Verkiezingscommissie

Regionale Verkiezingscommissie

De regionale Permanente verkiezingscommissie bestaat uit minimaal drie en bij voorkeur 5 leden en kan na instelling door de afdelingen tevens fungeren voor de verschillende afdelingen in Fryslân.

D66 staat onder andere voor democratie, dit borgen wij door de afspraken die wij met elkaar hebben gemaakt in onder andere het Huishoudelijk reglement, zorgvuldig en juist uit te voeren. Dit betreft procedures die gelden rondom het verkiezen van personen ter vervulling van plaatsen op kandidatenlijsten voor vertegenwoordigende lichamen en voor  het verkiezen van personen als lijsttrekker, lid van een besturen en  commissies.  De commissie vervult een cruciale rol in de zorgvuldige en democratische wijze van het samenstellen van deze procedures. Door zorgvuldige invulling van deze rol weten wij ons D66 geluid verder te professionaliseren aan de basis.

Hieronder is omschreven wat de specifieke taken, competenties en kenmerken zijn voor de functie

Lid Regionale Verkiezingscommissie

Specifieke taken

 • Adviseert het bestuur omtrent procedures en tijdpaden en doet daartoe suggesties.
 • Lidmaatschap van de PVC en VC (verkiezingscommissie) is onverenigbaar met die van de Lijstadviescommissie of het kandidaat zijn voor de lijst.
 • Heeft kennis van of is bereid in korte tijd deze kennis te vergaren, van het huishoudelijk reglement.
 • Doordat deze commissie regionaal wordt ingezet verwachten wij veel kruisbestuiving tussen afdelingen en door de opzet van de commissie worden uitdrukkelijk ook minder ervaren leden uitgenodigd te solliciteren.
 • Van de voorzitter verwachten wij aanvullende competenties, namelijk: duidelijke ervaring binnen D66 en haar interne procedures en richtlijnen. Een verbindend leider die een commissie in verschillende samenstellingen vorm weet te geven.

Generieke competenties

Van elke bestuurder of politiek vertegenwoordiger binnen D66 verwachten wij in ieder geval de volgende competenties. Deze zijn hier samengevat weergegeven, van een volledig uitgeschreven profiel wordt verwezen naar bestuurslid talentontwikkeling en opleidingen.

Het lid RVC:

 • staat open voor nieuwe informatie en kan deze toepassen,
 • weet resultaten te boeken zonder relaties te schaden, ook bij tegengestelde belangen,
 • heeft het vermogen zaken in een breder kader te zetten en uit te dragen,
 • doorziet politieke processen en beschikt over een verbindend vermogen,
 • is netwerkgericht,
 • is besluitvaardig,
 • is politiek en organisatiesensitief.
 • Specifieke kenmerken
 • Werkt accuraat, efficiënt en is stressbestendig,
 • heeft affiniteit met procedures en reglementen,
 • is integer ,
 • vind het belangrijk dat gelijkheid in het samenstellen van lijsten geborgd is,
 • Kan goed omgaan met elektronische en digitale processen. Belangrijke processen zijn namelijk: de e-voting, het samenstellen van het kandidatenboek, het verzorgen van de interne processen verbaal, het zorgvuldig en navolgbaar communiceren en afstemmen met het landelijk bureau.

Contact

Voor meer informatie over de functie kan contact worden gezocht met