Steun ons en help Nederland vooruit

D66 in de Friese gemeenten

Raadsfracties

D66 is in tien Friese gemeenten vertegenwoordigd. In onderling overleg worden thema’s besproken die op zowel de provinciale als gemeentelijke agenda’s voorkomen.

U vindt de websites van de gemeenteraadsfracties van D66 hieronder

D66 Leeuwarden

D66 Ooststellingwerf

D66 Franekeradeel

D66 Harlingen

D66 Opsterland

D66 Smallingerland

D66 De Friese Meren

D66 Súdwest Fryslân 

D66 Heerenveen

D66 Tysjerksteradiel & Noardeast-Fryslân