Steun ons en help Nederland vooruit

Contact

D66 Fryslân Statenfractie

Fractiekamer 0.91
Tweebaksmarkt 52
Postbus 20120, 8911 KZ Leeuwarden

058 2928993 Maaike de Lang

058 2925993  Andrys Wierstra

d66@fryslan.nl

 

Laatst gewijzigd op 22 november 2018