Steun ons en help Nederland vooruit

Agenda

Themabijeenkomst verkiezingsprogramma PS 2019

Zaterdag, 6 oktober 2018 in Jirnsum

Duurzame economie & Gezonde leefomgeving

 • Energietransitie
 • Energieopwekking (bij particulieren en bij bedrijven)
 • Klimaatdoelen/provinciaal klimaat-energieakkoord
 • Energiebesparing / energieopslag (energiebestemmingsplan) (bespaarambtenaar)
 • Circulaire landbouw
 • (intensieve) veehouderij (agrarisch industrieterrein)
 • Schone vervoersmiddelen
 • Toekomstvaste mobiliteit (OV, innovatie in vervoer, fossielvrij vervoer, toegankelijk en laagdrempelig)
 • Fietsen (snelfietsroutes, dekkend netwerk)
 • Verkeersveiligheid
 • Bereikbaarheid (vervoersmix, contact met grensregio’s)
 • Woningbouw (bouwen in dorpen/steden, middenhuur, toekomstbestendige woningen, tiny houses)
 • Healthy aging
 • Omgaan met krimp

De verkiezingsprogrammacommissie wil jullie graag van harte uitnodigen om input te leveren voor het verkiezingsprogramma van de Provinciale Statenverkiezingen. Voorafgaand aan elke bijeenkomst zal via de website www.d66fryslan.nl een informatiepakket worden gepubliceerd. Dit zal bestaan uit een factsheet met informatie over wat al bereikt of gedaan is op een bepaald onderwerp, input vanuit landelijk en onze eigen afdelingen en eventuele informatie die wij van stakeholders hebben gekregen. Het vriendelijke verzoek is aan iedereen om deze informatie door te nemen voorafgaand aan de discussiebijeenkomst.

Informatie die de D66 Statenfractie of de D66 Fryslân verkiezingsprogrammacommissie heeft ontvangen van maatschappelijke organisaties en andere stakeholders, is hier inzichtelijk.

Tijd: 9.00-12.30

Aanmelden is niet nodig.

 

 

6 oktober

09:00

MFC it Kattehûs, Rijksweg 180, Jirnsum