Steun ons en help Nederland vooruit

Agenda

Themabijeenkomst verkiezingsprogramma PS 2019

Zaterdag, 29 september 2018 in Jirnsum

Verbindend en democratisch bestuur & Cultuur en identiteit

 • Financiën
 • Beheer provinciale bezittingen
 • Sterke gemeentes
 • Provinciale organisatie
 • Samenwerking met gemeentes / organisaties (verbinding met partners)
 • Samenwerking met andere provincies (verbinding met de buren)
 • Samenwerking over de grens
 • Governance/gemeenschappelijke regelingen
 • Culturele infrastructuur
 • Cultuur,toerisme en recreatie
 • Legacy LF2018
 • Digitale toegankelijkheid cultuur in Fryslân/cultuuronderwijs
 • Monumentenzorg
 • Cultuurhistorie

De verkiezingsprogrammacommissie wil jullie graag van harte uitnodigen om input te leveren voor het verkiezingsprogramma van de Provinciale Statenverkiezingen. Voorafgaand aan elke bijeenkomst zal via de D66 Fryslan website een informatiepakket worden gepubliceerd. Dit zal bestaan uit een factsheet met informatie over wat al bereikt of gedaan is op een bepaald onderwerp, input vanuit landelijk en onze eigen afdelingen en eventuele informatie die wij van stakeholders hebben gekregen. Het vriendelijke verzoek is aan iedereen om deze informatie door te nemen voorafgaand aan de discussiebijeenkomst.

Informatie die de D66 Statenfractie of de D66 Fryslân verkiezingsprogrammacommissie heeft ontvangen van maatschappelijke organisaties en andere stakeholders, is hier inzichtelijk.

Tijd: 9.00-12.30

Aanmelden is niet nodig.

29 september

09:00

MFC it Kattehûs, Rijksweg 180, Jirnsum