Steun ons en help Nederland vooruit

Agenda

Statenfractievergadering

maandag 7 mei 2018 in Leeuwarden

Graag nodigen wij leden en belangstellenden uit om op onderwerpen mee te komen praten tijdens fractievergaderingen. De agenda, onderwerpen en vergaderstukken voor de Provinciale Staten vindt u hier. Onderwerpen: Zienswijze begroting waddenfonds, Jaarstukken, Brede analyse vaarwegen, ...

Graag nodigen wij leden en belangstellenden uit om op onderwerpen mee te komen praten tijdens fractievergaderingen. De agenda, onderwerpen en vergaderstukken voor de Provinciale Staten vindt u hier.

Onderwerpen: Zienswijze begroting waddenfonds, Jaarstukken, Brede analyse vaarwegen, PIP Nij Hiddum Houw, plan van aanpak Zero emissie ov.
Wanneer: 7 mei 2018
Waar: Provinciehuis, Leeuwarden
tijdstip: 19.00-21.00

 

Graag je komst van tevoren aanmelden via D66@fryslan.frl zodat wij toegang kunnen regelen.

7 mei

19.00-21.00

Provinciehuis Tweebaksmarkt 52, Leeuwarden