Steun ons en help Nederland vooruit

Agenda

D66 Fryslân Fractievergadering

Maandag, 4 februari 2019 in Leeuwarden

De D66 Statenfractie komt op 4 februari 2019 om 19:00 bijeen voor een fractievergadering. Op de agenda staan in ieder ingeval de volgende onderwerpen: • Evaluatie Friese Merenproject • Onderzoeksrapport Grote projecten • Windpark Fryslân ...

De D66 Statenfractie komt op 4 februari 2019 om 19:00 bijeen voor een fractievergadering.

Op de agenda staan in ieder ingeval de volgende onderwerpen:

• Evaluatie Friese Merenproject
• Onderzoeksrapport Grote projecten
• Windpark Fryslân burgerparticipatie
• Ganzenaanpak
• Startnotitie Regionale energiestrategie
• Protocol verbonden partijen

Locatie: Het provinciehuis te Leeuwarden

U bent van harte welkom om aan te schuiven bij de D66 fractievergadering. Wij vragen u wel om u vooraf aan te melden door een mail te sturen aan D66@fryslan.frl.

4 februari

19:00

D66 Fryslân fractievergadering, Tweebaksmarkt 52 in Leeuwarden