Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 25 mei 2017
Fries huishoudboekje bevat genoeg aanleiding voor kritische noten

Fries huishoudboekje bevat genoeg aanleiding voor kritische noten

Tijdens de Provinciale Statenvergadering van 24 mei jl. bogen Provinciale Staten zich over de jaarstukken 2016. Op papier wist de Provincie een positief resultaat neer te zetten van € 20,9 miljoen. Toch is er ook aanleiding voor kritische noten, onder andere over de transparantie van de financiële rapportages, cultuurparticipatie, energiebesparing en schoon water. …

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 18 mei 2017
Hoe veilig is Fryslân voor digitale aanvallen digitale beveiliging

Hoe veilig is Fryslân voor digitale aanvallen

Afgelopen week legde een wereldwijde cyber-aanval computersystemen in tientallen landen plat. D66 statenlid Mark de Roo stelde schriftelijke vragen naar de digitale beveiliging van de provincie. Al eerder bleken overheidssystemen lang niet altijd goed beschermd. D66 Tweede Kamerlid Kees Verhoeven stelde in Trouw kritisch te zijn over de kennis bij de overheid van digitale beveiliging en dreigingen als crypto-ware. Privacy…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 20 april 2017 donderdag 30 maart 2017
Loslaten van de macht: een brug te ver

Loslaten van de macht: een brug te ver

De behandeling van de wijziging van de gemeenschappelijke regeling van de FUMO (Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing) in de Provinciale Staten maakte nog eens haarfijn duidelijk waarom D66 gemeenschappelijke regelingen een democratisch onding vindt. Naar aanleiding van de wijzigingen in de Wet gemeenschappelijke regelingen (WGR) moest de FUMO haar gemeenschappelijke regeling aanpassen. Onder…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 23 maart 2017
Van de achterkamers naar de kelder

Van de achterkamers naar de kelder

Democratie is geen gegeven, het is hard werken. Eén van de elementen hierin is een stem te geven aan de minderheid. Dat een open debat niet alleen vanuit achterkamertjes uit de weg kan worden gegaan bleek toen in de commissiezaal, in de kelder van het provinciehuis, de coalitiepartijen weigerden tijdens een commissievergadering in discussie te…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 8 maart 2017
Internationale Vrouwendag

Internationale Vrouwendag

Op 8 maart is het Internationale Vrouwendag. Dan herdenken we dat vrouwelijke textielarbeiders op 8 maart 1908 in New York voor hun rechten opkwamen. Aanleiding waren de slechte arbeidsomstandigheden waaronder zij hun werk verrichten. Stemrecht hadden vrouwen toen nog niet, dus de straat op en in staking gaan waren de enige vorm waarin ze indertijd…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 2 maart 2017
Wijvenzeikerij

Wijvenzeikerij

“Als je het laat bij de woorden dat we medemenselijk moeten zijn, is je stuk onaf,” zei een goede collega over de column ‘Medemenselijkheid’, die ik op 27 februari schreef. “Je biedt mensen, die bang en boos zijn, geen concrete oplossing. En dat vind ik wel de taak van een politicus”. Medemenselijkheid…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 27 februari 2017
Medemenselijkheid

Medemenselijkheid

Tijdens het RTL verkiezingsdebat op 26 februari j.l. was één van de stellingen de vraag of de Islam een bedreiging vormt voor de Nederlandse identiteit. Van de vijf lijsttrekkers die aan het debat deelnamen, was alleen Sybrand Buma van het CDA het met deze stelling eens. Nu de verkiezingen erom lijken te gaan elkaar links…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 16 februari 2017
Uit zorg voor een harmonieuze samenleving

Uit zorg voor een harmonieuze samenleving

In het rapport Op eigen benen concludeert de Noordelijke Rekenkamer dat de provincie meer had kunnen doen om haar taken op sociaal terrein aan de gemeenten over te dragen. In Friesland worden deze taken uitgevoerd door elf maatschappelijke instellingen, waaronder Partoer (sociaal cultureel werk), Zorgbelang (patiënten belangenbehartiging), Tumba (anti- discriminatie), COC (belangenbehartiging homo’s transgenders en…

Bekijk nieuwsbericht